HELSINGBYN‒TUOVILAN OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN


Mustasaaren kunta pyytää tarjouksia Helsingbyn–Tuovilan osayleiskaavan laatimisesta.
Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteiseksi.

Tarjousten on oltava perillä Mustasaaren kunnassa viimeistään 16.11.2022 klo 16.00.

Kysymykset tarjouspyynnön tarkentamiseksi voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen kaavoitus@mustasaari.fi viimeistään 7.11.2022. Kysymykset ja vastaukset julkaistaan 10.11.2022 tähän.

Lisää uutisia