Kunnan hevosurheilualueen tontit nyt haettavissa


Kunta on käynnistänyt Sulvalla sijaitsevan Wahlrooskan hevosurheilualueen ennakkomarkkinoinnin. Tonttia on haettava viimeistään 15.8.2021.

woman in black jacket riding brown horse during daytime

Haettavia asuintontteja on kuusi ja tallitontteja yhdeksän.
Alue käsittää kaksi osaa, joista tonttia voi hakea: Suomenhevostie ja Tallitie.

Suomenhevostien varrella on kolme omakotitonttia, joille saa rakentaa myös pienehkön tallin (AO-6), ja kolme omakotitonttia (AO) Lisäksi alueella on kolme pienempää tallitonttia (E-3), joita voivat hakea vain ne, jotka hakevat myös AO-tonttia. Rakentaminen AO-tontilla pitää aloittaa ennen kuin kunta vuokraa hakijalle tallitontin (E-3).

Tallitien varrella on kuusi suurehkoa tallitonttia (E-2), ei asuintontteja.

Tutustu asemakaavaan seuraavan linkin kautta: Hevosurheilualue.

Rakentamisen aloittamiseksi tarvittava tonttivarausten vähimmäismäärä
Kuudesta omakotitontista on varattava vähintään kaksi, jotta kunnallistekniikan (tiet, vesi- ja viemäriliittymät) rakentaminen Suomenhevostielle aloitetaan vuonna 2021. Ehtona kunnallistekniikan rakentamisen aloittamiselle Tallitielle vuonna 2021 on, että vähintään kaksi kuudesta suurehkosta tallitontista varataan.

Jos varauksia tehdään riittävästi, kunta takaa, että kunnallistekniikan rakentaminen aloitetaan vuonna 2021 ja että tontit ovat käytettävissä viimeistään kesäkuussa 2022. Tämä edellyttää, että kunnallistekniikan rakentamisen loppuun saattamiseksi myönnetään talousarviovaroja.

Hakumenettely
Tonttihakemus on sitova. Hakemus toimitetaan lomakkeella sähköpostitse kaavoitus@mustasaari.fi tai postitse Mustasaaren kunta, Kaavoitus, Keskustie 4, 65610 Mustasaari. Omakotitonttien ja pienten tallitonttien hakemiseen on oma lomake ja suurten tallitonttien hakemiseen omansa.

Lomakkeet saa näistä linkeistä:

Huom.! Tonttihakemusten on oltava perillä kunnassa viimeistään 15.8.2021. Yhdyskuntarakentamisen lautakunta päättää tonttivarauksista syksyllä 2021. Jos samasta tontista tehdään useampia hakemuksia, tontin varaus ratkaistaan arpomalla. Arvonnan tekee lautakunta.

Tonttihakemuksen tekijä sitoutuu maksamaan tontin varausmaksun, jos hänelle varataan jokin tonteista. Asuintontin varausmaksu on 500 euroa. Tallitonttien varausmaksu on 50 prosenttia tontin vuosivuokrasta.

Kunta maksaa varausmaksun takaisin, jos rakentaminen ei käynnisty liian vähäisen varausmäärän vuoksi tai jos kunnanvaltuusto ei syksyllä 2021 myönnä varoja töiden loppuun saattamiseen. Muussa tapauksessa varausmaksua ei palauteta.

Asuintontin varaus on voimassa 10 kuukautta siitä, kun tontti on käytettävissä. Tallitontin varaus on voimassa 12 kuukautta siitä, kun tontti on käytettävissä. Varausmaksu hyvitetään, kun tontti ostetaan tai vuokrataan.

Lisätietoja antavat:
Simon Weiner, puh. +358 (0)6 327 7177
Hanna Ranto-Nyby, puh. +358 (0)6 327 7182

Rakennusteknisiin kysymyksiin vastaa:
Michael Ek tel. +358 (0)50 569 7386