Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistukset 1.8.2021 alkaen


Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta hyväksyttiin joulukuussa 2020. Asiakasmaksulain muutokset (1052/2020) tulevat voimaan 1.8.2021.

Familje- och individomsorg - Perhe- ja yksilöhuolto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta hyväksyttiin joulukuussa 2020. Asiakasmaksulain muutokset (1052/2020) tulevat voimaan 1.8.2021.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan nostamalla tulorajoja 31 prosenttia. Lisäksi alennetaan sisaruksilta perittäviä maksuja siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 prosenttia (nykyisen 50 prosentin sijasta) nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu 1.8.2021

Maksuprosentit ja tulorajat:

Perheen koko, henkilöäVähennys, €/kuukausiMaksuprosenttiKorkeimman maksun tuloraja
22 798 €10,7 %5 485 €
33 610 €10,7%6 300 €
44 099 €10,7%6 800 €
54 588 €10,7%7 300 €
65 075 €10,7%7 750 €

Uudistuksen tarkoitus on parantaa työllisyyttä ja kasvattaa varhaiskasvatuksen kysyntää. Varhaiskasvatuksen maksujen alentaminen parantaa erityisesti pieni- ja keskituloisten perheiden asemaa. Sisaruksista perittävien maksujen alentaminen hyödyttää myös kaikkia niitä perheitä, joilla on useampi kuin yksi lapsi varhaiskasvatuksessa. Muutoksen myötä noin 20 000 perhettä siirtyy kokonaan maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin.